Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2021, καθώς στις 14 Ιουνίου ξεκινούν για τα Γενικά Λύκεια και στις 15 του μήνα για τα Επαγγελματικά.

 

Μειωμένος κατά 555 θέσεις θα είναι ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς όπως είχε ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 συνολικά φέτος στα πανεπιστήμια της χώρας θα μπουν 77.415 έναντι 77.970 πέρσι.

 

Οι υποψήφιοι φέτος θα βρεθούν αντιμέτωποι με αλλαγές όσον αφορά τη διαδικασία της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά σε πανελλήνιες δεσμεύονται θέσεις σε δημόσια ΙΕΚ, με στόχο όσοι δεν πετύχουν την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια να τους δοθεί μια εναλλακτική σπουδών με δυνατότητες απορρόφησης από την αγορά εργασίας.

 

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η κατανομή του αριθμού στα επιμέρους Τμήματα έγινε με βάση τα εξής κυρίως κριτήρια:

 

1) Τις εισηγήσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τον αριθμό των εισακτέων, υπό το πρίσμα και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου των μετεγγραφών.

2) Τη στήριξη τριών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακριτικών περιοχών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), με αύξηση του αριθμού των εισακτέων.

3) Τη βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με την αύξηση εισακτέων σε Τμήματα με αναμενόμενη αύξηση της απορρόφησης των αποφοίτων τους, όπως π.χ. στα Τμήματα Επιστημών Αγωγής στην Πρώιμη και Παιδική Ηλικία, στα Τμήματα Νηπιαγωγών, στα τμήματα Πληροφορικής, στην Κτηνιατρική.

4) Τη βελτίωση της αντιστοίχισης εισακτέων και προσωπικού των Τμημάτων.

5) Την πρόταση αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και τη σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που είναι εν εξελίξει – και των ίδιων των Ιδρυμάτων, όπως η προκείμενη – για εξορθολογισμό του ακαδημαϊκού χάρτη.

 

Παράλληλα, με το νέο καθεστώς, τα ακαδημαϊκά κριτήρια ενισχύονται με την επαναφορά βάσης εισαγωγής, αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος».

 

Η πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα φέρει ανατροπές στον ακαδημαϊκό χάρτη, ενισχύοντας και ανεβάζοντας τη βάση τμημάτων αλλά και ορίζοντας νέα δεδομένα για τη βιωσιμότητα τμημάτων που δεν κερδίζουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων.

 

Οι αλλαγές στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις:

 

- Αριθμός εισακτέων

 

Με μια μικρή μείωση στο σύνολο των εισακτέων της τάξης των 555 θέσεων, η ανακατανομή που έγινε φέτος, με μικρές προσθαφαιρέσεις, είχε διπλό στόχο: από τη μία να ελαφρύνει κάποια τμήματα κεντρικών Ιδρυμάτων, μεταφέροντας εισακτέους σε περιφερειακά Ιδρύματα, και από την άλλη να αυξήσει τους εισακτέους σε συγκεκριμένους τομείς σπουδών με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

 

Ποιες σχολές θα «εκτοξευθούν» και ποιες θα πέσουν

 

Στην πρώτη περίπτωση, ο πήχης δυσκολεύει για τους υποψηφίους που διεκδικούν μια θέση σε υψηλόβαθμα κεντρικά ΑΕΙ. Ειδικότερα, η Νομική Αθήνας χάνει 35 θέσεις, ενώ οι υπόλοιπες δημοφιλείς σχολές (Ιατρική, Πολυτεχνείο) παραμένουν στις ίδιες. Αντίστοιχα, απώλειες έχουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τμήματα Μαθηματικών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φυσικοθεραπείας, Φιλοσοφίας και Ιστορίας, με μεταφορά της πλειοψηφίας των θέσεων σε περιφερειακά Ιδρύματα.

 

Ενισχυμένα με αύξηση του αριθμού εισακτέων είναι τα τμήματα Πληροφορικής, τα οποία έχουν επισημανθεί αρκετές φορές ως ένας τομέας σπουδών με πολλές προοπτικές στην αγοράς εργασίας.

 

- Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

 

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε και το συντελεστή που όρισαν τα πανεπιστήμια και θα λειτουργήσει ως σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Η νέα προσθήκη, που σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία αποτελεί ακαδημαϊκό κριτήριο για την εισαγωγή στα ελληνικά Ιδρύματα, επηρεάζει κυρίως τις χαμηλόβαθμες σχολές, οι οποίες σημειώνουν χαμηλές «πτήσεις» τα προηγούμενα χρόνια στις βάσεις εισαγωγής.

 

Εφόσον κάποιος υποψήφιος έχει επιδόσεις χαμηλότερες από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η οποία προκύπτει από το συντελεστή που όρισαν τα πανεπιστήμια και από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, δεν θα έχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε κάποιο τμήμα.

 

Αναλυτικά, ακόμη ότι για την εισαγωγή υποψηφίων σε ΑΕΙ απαιτείται η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

 

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής διαμορφώνεται από το μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε Σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

 

Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, που έχει διαμορφωθεί στο εύρος μεταξύ 0,80% και 1,20%, ενώ ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών έχουν οριστεί οι τιμές 0,70% και 1,10% αντιστοίχως.

 

- Κατάθεση δύο μηχανογραφικών

 

Δίνεται για πρώτη φορά φέτος, η δυνατότητα για υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτηση σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. Συνεπώς, ένας/μια υποψήφιος μπορεί να υποβάλει παράλληλα μηχανογραφικό για είσοδο σε ΑΕΙ, βάσει της επίδοσής του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις και μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ βάσει του απολυτηρίου του/της και επιπλέον κριτηρίων, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ.

 

Το υγειονομικό πρωτόκολλο και η διαδικασία για τα self test

 

Το υγειονομικό πρωτόκολλο με το οποίο θα διεξαχθούν οι Πανελλαδικές 2021 ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, έπειτα από σύσκεψη με την επιτροπή των ειδικών.

 

Τόσο οι μαθητές που θα είναι υποψήφιοι στις πανελλήνιες εξετάσεις, όσο και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στη διεξαγωγή τους, θα πρέπει να έχουν βεβαίωση αρνητικού τεστ για τον κορωνοϊό.

 

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες που πρέπει να γίνουν τα τεστ για τον κορωνοϊό, τη διαδικασία για τη δήλωση των αποτελεσμάτων των self test, όπως και τι προβλέπεται σε περίπτωση που αυτό είναι θετικό στον κορωνοϊό.

 

Πέρα από τα self test, τα μέτρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις προβλέπουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικούς στα εξεταστικά κέντρα.

 

 

Οι υποψήφιοι μαθητές καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self test, PCR ή rapid test).

 

Το πρώτο τεστ για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα γίνει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Πέμπτη 10 έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου.

 

Το δεύτερο τεστ για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων θα γίνει την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από την Παρασκευή 18 μέχρι την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021.

 

Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων το δεύτερο τεστ θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021, με δυνατότητα επιβεβαιωτικού τεστ, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, από το Σάββατο 19 μέχρι την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

 

Οι μαθητές, το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr και υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση, κατά την προσέλευσή τους στο εξεταστικό κέντρο κάθε ημέρα εξετάσεων.

 

Τι ισχύει σε περίπτωση θετικού τεστ

 

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr για τη διενέργεια δωρεάν rapid test σε δημόσια δομή. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στη πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

 

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, ο υποψήφιος ή ο εκπαιδευτικός λαμβάνει σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και προσέρχεται στο εξεταστικό κέντρο. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο, κατόπιν αίτησής τους, προσκομίζοντας το αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέσματος.

 

Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων, σε περίπτωση επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος, θα υπάρχει πρόβλεψη αντικατάστασης.

 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους διαμένοντες στο ίδιο σπίτι με υποψήφιο βρεθεί θετικός στον κορωνοϊό, ο υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις με την επίδειξη αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος (PCR ή rapid test).

 

Τέλος, σε περίπτωση που κάποια περιοχή της χώρας χαρακτηριστεί «κόκκινη» εν μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, οι εξετάσεις θα συνεχίζονται κανονικά με την προσκόμιση αρνητικού τεστ (self test, PCR ή rapid test) από υποψήφιους και εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Τα υπόλοιπα μέτρα

 

Επίσης, κατά την διάρκεια των εξετάσεων, θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους, εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων και στους εξωτερικούς χώρους τους.

 

Εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό (επαρκής φυσικός αερισμός των αιθουσών, αποφυγή συγχρωτισμού, τήρηση αποστάσεων και προσωπικών κανόνων υγιεινής-χρήση αντισηπτικού καθώς και σχολαστικός καθαρισμός των αιθουσών).

 

Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, ωστόσο θα πρέπει να τηρείται απόσταση τριών μέτρων μεταξύ εξεταζομένων και εξεταστών πίσω από το παραβάν, και τα μουσικά όργανα θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε υποψηφίου να καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό.

 

Για τις πρακτικές δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ τόσο τα όργανα εξέτασης όσο και ο βοηθητικός εξοπλισμός απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση, ενώ τηρείται απόσταση μεταξύ των υποψηφίων στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης.

 

Τέλος, το υπουργείο Παιδείας συνιστά στους συγγενείς των υποψηφίων να μην συνωστίζονται έξω από τα εξεταστικά κέντρα, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.