Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ στον δείκτη διεθνούς φορολογικής ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με το Tax Foundation.

 

Η υπερφορολόγηση επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα που έχουν σαν αποτέλεσμα η χώρα μας να καταλαμβάνει την 30η θέση μεταξύ των 36 κρατών - μελών του ΟΟΣΑ. Ο Δείκτης, που παρουσίασε στη χώρα μας το ΚΕΦίΜ, συμψηφίζει τις φορολογικές επιδόσεις κάθε χώρας σε 5 επιμέρους τομείς: τους φόρους ατομικού εισοδήματος, τους φόρους ακίνητης περιουσίας, τους καταναλωτικούς φόρους, τους εταιρικούς φόρους και τους φόρους κερδών που παράγονται στο εξωτερικό. Πέρυσι η Ελλάδα βρισκόταν στην 31η. 

 

Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 28% την ώρα που ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι στο 23,6%. Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ 24%, η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους μεγαλύτερους συντελεστές σε μία από τις μικρότερες φορολογικές βάσεις, σύμφωνα με τους συγγραφείς της ανάλυσης.

 

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στα ποσά των καθαρών ζημιών χρήσης με τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν μελλοντικά κέρδη. Επίσης, οι εταιρείες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημιές για να μειώσουν προηγούμενο φορολογητέο εισόδημα

 

Στις περισσότερες χώρες, οι επιχειρήσεις επιτρέπεται είτε να αφαιρούν ζημίες της τρέχουσας χρήσης από μελλοντικά κέρδη (ή να αφαιρούν τις ζημίες από προηγούμενα κέρδη), εισπράττοντας επιστροφή φόρου. Αυτό εξασφαλίζει ότι μία επιχείρηση φορολογείται στη μέση κερδοφορία της επί πολλά χρόνια. Σημειώνεται ότι στις 20 από τις 36 χώρες του ΟΟΣΑ, οι εταιρείες μπορούν να μεταφέρουν τις ζημίες στο μέλλον επ' αόριστον.

 

Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 29η θέση σε ό,τι αφορά τους εταιρικούς φόρους, στην 18η θέση ως προς τη φορολόγηση φυσικών προσώπων, στην 31η θέση στη φορολόγηση της κατανάλωσης, στην 28η θέση στους φόρους επί της περιουσίας, και στην 26η θέση ως προς τη φορολόγηση των κερδών στο εξωτερικό.

 

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η χώρα με τον υψηλότερα βαθμολογούμενο φορολογικό κώδικα στον ΟΟΣΑ είναι η Εσθονία, ενώ την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Γαλλία.

 

«Η απογοητευτική κατάταξη της χώρας μας στον φετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας, στην 30η θέση από τις 36 χώρες του ΟΟΣΑ, καταδεικνύει ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό, ευνοϊκό προς την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και το εισόδημα των νοικοκυριών φορολογικό σύστημα» δήλωσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦίΜ Νίκος Ρώμπαπας.

 

Ο Δείκτης Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας μετρά τον βαθμό που το φορολογικό σύστημα μιας χώρας τηρεί τις δύο θεμελιώδεις αρχές της φορολογικής πολιτικής: την ανταγωνιστικότητα και την ουδετερότητα και από το 2014 που ξεκίνησαν οι σχετικές αξιολογήσεις, η Ελλάδα παραμένει σταθερά μεταξύ της 27ης και της 31ης θέσης.