Στενοί φίλοι με τον Χ. στο γυμνάσιο κι όταν ήρθαμε Αθήνα. Φροντιστήρια. Εγώ σε συγγενείς στο Καλαμάκι, αυτός σε δώμα μιας εσωτερικής αυλής Ελληνορώσων. Διαβάζουμε μαζί. Δεκαετίες που χαθήκαμε. Πώς χάνονται έτσι οι φίλοι;
Στενοί φίλοι με τον Χ. στο γυμνάσιο κι όταν ήρθαμε Αθήνα. Φροντιστήρια. Εγώ σε συγγενείς στο Καλαμάκι, αυτός σε δώμα μιας εσωτερικής αυλής Ελληνορώσων. Διαβάζουμε μαζί. Δεκαετίες που χαθήκαμε. Πώς χάνονται έτσι οι φίλοι;