ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ― 1: Με τη Μερόπη στη Νατάσσα Θεοδωρίδου, 1999... Φωτ.: Σελάνα Βροντή
ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ― 1: Με τη Μερόπη στη Νατάσσα Θεοδωρίδου, 1999... Φωτ.: Σελάνα Βροντή