Ο Όµιλος INTRACOM προχώρησε στην παράδοση των 50 αναπνευστήρων πίεσης, δωρεά την οποία είχε αναγγείλει στις 2 Απριλίου 2020.

 

 

Εκπροσωπώντας τον Όµιλο και τις εταιρείες του Οµίλου, οι κ.κ. Μάνος Κανάκης, /ιευθυντής Προµηθειών της INTRASOFT International και Γιάννος Κοντραφούρης, /ιευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας και ΕΚΕ της INTRASOFT International παρέδωσαν το υλικό στον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, στις αποθήκες του Υπουργείου στην Αθήνα.

 

Είναι σηµαντικό να προστεθεί ότι η εν λόγω παράδοση έγινε εντός του καθορισµένου χρονικού πλαισίου και ο Όµιλος INTRACOM αποτελεί έναν από τους πρώτους οµίλους που στηρίζουν µε παραδοτέο υλικό το Εθνικό Σύστηµα Υγείας, έπειτα από την αναγγελία της δωρεάς στις αρχές του Απριλίου.

 

Η δωρεά και η παράδοση και των 50 αναπνευστήρων πίεσης ενισχύουν έµπρακτα το έργο που επιτελεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήµατος Υγείας σε όλη τη χώρα.