Η Σελήνη στον Καρκίνο ευνοεί μυστικές επαφές με πρόσωπα εξουσίας και είναι εξαιρετική στιγμή για να δώσετε μια διαδικτυακή συνέντευξη. Τα οικονομικά σας είναι κάτι που σας απασχολεί, ωστόσο δεν είναι ώρα για να πάρετε ρίσκα.

 

Η μελαγχολική σας διάθεση σάς απομακρύνει από το περιβάλλον σας και καλό είναι να επικοινωνήσετε τις σκέψεις και τις ανησυχίες σας.