Επικοινωνιακά είστε στα καλύτερά σας καθώς πραγματοποιείται το τρίγωνο Σελήνης, Κρόνου, Δία και Πλούτωνα που φωτίζει τον τομέα της πνευματικής σας ανάπτυξης και είναι εξαιρετική στιγμή για να προγραμματίσετε το μέλλον σας. Η μαθησιακές σας δεξιότητες είναι ανεπτυγμένες. Αξιοποιήστε τες.

 

Επικοινωνήστε τα συναισθήματά σας στους αγαπημένους σας κι εκτιμήστε το γεγονός ότι είναι όλοι υγιείς. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να τα πείτε από κοντά, μιλήστε μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου.