Το άγχος που αισθάνεστε είναι δημιουργικό και ενδεχομένως να ενισχύει τις παραγωγικές σας δυνάμεις. Κρατήστε το σε χαμηλά επίπεδα και θα είστε ασφαλείς.

 

Το περιθώριο σταθερής σχέσης δεν διαφαίνεται ακόμα στον ορίζοντα. Ίσως ακόμα κάποιες παρελθοντικές υποθέσεις σας βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε.