Η βελτίωση των οικονομικών σας έρχεται πάνω στην κατάλληλη στιγμή καθώς υπάρχουν ανάγκες που τρέχουν και δεν σηκώνουν αναβολή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επιθυμία σας, αρκεί να είναι μέσα στα όρια των δυνατοτήτων σας.

 

Σχέσεις με ηλικιωμένους και ό,τι αφορά την υγεία τους χρήζουν προσοχής. Η ανάγκη σας να τους προστατέψετε σας κάνει υπερβολικούς και μπορεί να φερθείτε απότομα.