Μέσω του/ης συζύγου βελτιώνονται τα οικονομικά σας, ή μπορεί να εισπράξετε χρήματα από μια επένδυση. Στον επαγγελματικό τομέα οι ευθύνες σας είναι αυξημένες και πρέπει να αποφύγετε τη βιασύνη. Ιδιαίτερη προσοχή στην οδήγηση.

 

Σχέσεις μεταξύ γυναικών θα περάσουν κάποια κρίση εξαιτίας του τετραγώνου Σελήνης - Αφροδίτης. Προσπαθήστε να αποστασιοποιηθείτε από τα γεγονότα.