Μην σηκώνετε περισσότερα βάρη και ευθύνες απ' όσα μπορείτε να αντέξετε έχοντας την πεποίθηση πως θα τα καταφέρετε, γιατί μπορεί κάτι να σας ξεφύγει, κάτι να ξεχάσετε και τελικά να εκτεθείτε, ειδικά αν είστε καινούριοι στη δουλειά σας.

 

Στον ερωτικό τομέα μια πρόσφατη απογοήτευση σάς έχει κάνει πολύ επιφυλακτικούς με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να διακρίνετε κάποιες καλές περιπτώσεις. Ιδανική μέρα για νέες γνωριμίες για τους ελεύθερους.