Οι δικαιολογίες που σας λένε δεν πρέπει να σας αρκούν. Μην πείθεστε εύκολα και μην προεξοφλείτε την ειλικρίνεια κανενός. Το άτομο που έχει τη δύναμη να σας τρελάνει σας λέει ψέματα και ήρθε η στιγμή να έρθετε αντιμέτωποι μαζί του.

 

Η πλανητική συγκυρία σας προκαλεί μια κάποια σύγχυση, αλλά δεν καταφέρνει να σας αποπροσανατολίσει. Οι στόχοι σας στα προσωπικά και τα επαγγελματικά είναι συγκεκριμένοι.