Η μέρα μπορεί να παρουσιάσει ορισμένα προβλήματα στην επικοινωνία και τις επαφές με το εξωτερικό, ενώ θα δυσκολευτείτε αρκετά εσείς που ασχολείστε με θέματα σπουδών. Η αντίθεση Σελήνης - Αφροδίτης σας αποπροσανατολίζει απ' τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

 

Κάποιος παίζει με τα συναισθήματα σας. Μην επενδύετε συναισθηματικά σε εφήμερες σχέσεις και κρατήστε άμυνες για τον εαυτό σας.