Επικοινωνήστε τις ιδέες σας στα κατάλληλα πρόσωπα κι ενημερωθείτε σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης. Η μέρα ευνοεί την έρευνα και τη συλλογή πληροφοριών και για αγορές του σπιτιού, ρούχων και αξεσουάρ. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να βρείτε τα πάντα.

 

Η Σελήνη στους Ιχθύς σε αρμονικές όψεις με τον Ήλιο, τον Ερμή και τον Ουρανό συμβάλει στη βελτίωση των διαπροσωπικών σας σχέσεων, οπότε εκεί θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας σήμερα.