Ο τομέας της πνευματικής σας ανάπτυξης ενεργοποιείται με την είσοδο του Ήλιου στον Ζυγό και είναι μια καλή εποχή για να δώσετε έμφαση σε σπουδές και στη διευθέτηση γραφειοκρατικών θεμάτων. Μια θετική εξέλιξη στα οικονομικά σας από το μεσημέρι και μετά.

 

Η σχέση με ένα φιλικό σας πρόσωπο δοκιμάζεται και πολλά θα κριθούν από τη δική σας αντιμετώπιση.