Με την είσοδο του Ήλιου στον Ζυγό θα αφιερώσετε χρόνο και ενέργεια σε οικονομικές σας υποθέσεις και θα μπορέσετε να ενισχύσετε το εισόδημά σας μέσω μιας νέας ενασχόλησης. Σήμερα, θα σάς απασχολήσουν θέματα ακίνητης περιουσίας.

 

Πιθανή σύγκρουση με ένα μέλος της οικογένειας θα δημιουργηθεί λόγω ασυμφωνίας απόψεων. Μην προσπαθείτε να αλλάξετε τα μυαλά των άλλων. Αλλάξτε τον τρόπο αντιμετώπισής σας.