Αναζητάτε την πρωτοτυπία και θέλετε να βγείτε με κάθε τρόπο από την καθιερωμένη σας ρουτίνα. Ένα σύντομο ταξίδι θα ικανοποιήσει την ανάγκη σας για περιπέτεια, ενώ ομαδικές δράσεις θα σάς δώσουν την ευκαιρία για να κάνετε καινούριες γνωριμίες.

 

Δεν είστε σίγουροι αν το ενδιαφέρον μιας καινούριας γνωριμίας είναι φιλικό ή ερωτικό και κρατάτε άμυνες. Καλά κάνετε, τουλάχιστον μέχρι να δείτε κάποια σημάδια που θα υποδεικνύουν ερωτική διάθεση.