Πιθανή σύγκρουση με άτομο μεγαλύτερης ηλικίας αν παρεξηγήσετε τις προθέσεις του. Για παράδειγμα, μπορεί να προσπαθήσει να σάς εξυπηρετήσει σε κάτι και να πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Καλά κάνετε και είστε καχύποπτοι, υπάρχουν όμως κι άνθρωποι που έχουν φιλότιμο.

 

Ένα άτομο από το φιλικό σας περιβάλλον προσπαθεί να σάς συκοφαντήσει και πρέπει να φυλάτε τα νώτα σας. Ιδιαίτερη προσοχή στους κόλακες και στους αυλικούς.