Η βελτίωση στον οικονομικό τομέα, σας κάνει να βλέπετε πιο αισιόδοξα τα πράγματα και αρχίζετε και πάλι να κάνετε σχέδια. Περιμένετε μέχρι να σιγουρευτείτε για τη μονιμότητα της κατάστασης, προτού μπείτε στη διαδικασία ακριβών αγορών.

 

Δεν είστε σίγουροι για τις εξελίξεις μιας πρόσφατης ερωτικής σας σχέσης καθώς τα μηνύματα που παίρνετε δεν είναι ξεκάθαρα. Προσέξτε ώστε να μην επενδύσετε συναισθηματικά.