Η Σελήνη στην Παρθένο κυβερνά τον τομέα των οικονομικών σας και το τρίγωνο με τον Ουρανό, δίνει ευκαιρίες για κοινωνική καταξίωση και για αύξηση της φήμης των γεννημένων του 1ου δεκαημέρου. Ακούστε προσεχτικά ό,τι σάς προτείνουν και μην προτρέχετε.

 

Αγαπημένα πρόσωπα σάς στηρίζουν και ξεπερνάτε κάποια εμπόδια που έχουν ρίξει το ηθικό σας, ωστόσο είστε προβληματισμένοι, επειδή δεν πατάτε στα πόδια σας κι αρχίζετε να χάνετε την αυτοεκτίμησή σας.