Επαφές και επικοινωνία με υψηλά ιστάμενους ευνοούνται πολύ καθώς επίσης και έναρξη καινούριων επιχειρήσεων. Ο Ερμής στον Σκορπιό αυξάνει τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες και είναι ιδανική στιγμή για να κερδίσετε το χαμένο χρόνο και να βελτιώσετε τις σχέσεις με τους συνεργάτες σας.
Πιθανή συνάντηση με έναν πρώην έρωτα θα σας κάνει να σκεφτείτε το ενδεχόμενο μιας επανασύνδεσης. Αν θυμηθείτε τις αιτίες του χωρισμού θα αναθεωρήσετε τις απόψεις σας.