Επαγγελματικές υποθέσεις υπό τη θετική επιρροή του τριγώνου Σελήνης - Ερμή, εξελίσσονται σύμφωνα με τις προσδοκίες σας και αρχίζει να φεύγει το άγχος που είναι κακός σύμβουλος. Ταυτόχρονα αυξάνεται το εισόδημά σας μέσω κοινών πόρων. Διευθετήστε τις οφειλές σας.
Σχέσεις με παιδιά χρήζουν προσοχής. Η αδυναμία σας να διακρίνετε το δίκιο σάς απομακρύνει από αγαπημένα πρόσωπα.