Δεν θα βλέπετε την ώρα για να σχολάσετε από τις υποχρεώσεις σας σήμερα και μπορεί πάνω στην άρνηση για ενασχόληση με σημαντικούς στόχους, να χάσετε μια καλή ευκαιρία. Κρατήστε την όρεξή σας για αργότερα και δώστε έμφαση σε ό,τι σας παρέχει τα προς το ζην.
Μπορεί να θυμώνετε με ορισμένες συμπεριφορές, αλλά μήπως δίνετε το έναυσμα για να δημιουργηθούν καταστάσεις; Ημέρα κατάλληλη για αυτοκριτική.