Προς μεγάλη σας απογοήτευση, σας αναθέτουν μια αγγαρεία που προσπαθήσατε να αποφύγετε ανεπιτυχώς. Συνδυάστε το τερπνόν μετά του ωφελίμου- ποτέ δεν ξέρετε πόσο συναρπαστικές μπορούν να αποδειχτούν οι γνωριμίες υπό καθεστώς πίεσης.

Σειρά σας να κάνετε γυμνάσια σ' αυτόν/η που για καιρό σας παίδευε. Ευχαριστηθείτε το όσο θέλετε- η πλανητική συγκυρία είναι με το μέρος σας.