Περιορίστε την ανταγωνιστική σας διάθεση και θα καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας, αποφεύγοντας τη δημιουργία εντάσεων με οικείους. Μπορεί για παράδειγμα να είναι τόσο έντονη η ανάγκη σας για προσωπική επιτυχία, που να σας κάνει απότομους αν προκληθούν λάθη και παραλείψεις στη δουλειά σας. Κρατήστε τις ισορροπίες στις σχέσεις σας και μην είστε απόλυτοι.