Έχετε τη στήριξη αγαπημένων προσώπων και μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάποιες ξαφνικές ανάγκες που προκύπτουν. Η μέρα είναι σχετικά ήπια όσον αφορά τις υποχρεώσεις σας και είναι ιδανική ευκαιρία για να ασχοληθείτε με την επιδιόρθωση ζημιών, με την ανανέωση του χώρου σας και με θέματα οργάνωσης. Ο ανάδρομος Ερμής ευνοεί τη σύσφιξη σχέσεων.