Σχέσεις και συνεργασίες θα σας απασχολήσουν σήμερα και μπορεί να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας σχετικά με ένα καινούριο εγχείρημα. Ωστόσο θα πρέπει να αποφύγετε τη λήψη σημαντικών αποφάσεων καθώς η μέρα είναι λίγο επίφοβη. Επαφές και συμφωνίες θα έχουν αμφίβολη εξέλιξη, οπότε καλύτερα να περιορίσετε το πεδίο της δράσης σας σε θέματα της καθημερινότητας.