Μπορεί να τα βρείτε σκούρα στην προσπάθειά σας να επικοινωνήσετε με πρόσωπα εξουσίας και να απογοητευτείτε. Η αγωνία σας σχετικά με ένα οικογενειακό θέμα καθιστά δύσκολη την ενασχόληση με τα επαγγελματικά σας και ίσως ορισμένες υποθέσεις σας να πέσουν πίσω, είναι όμως ιδανική στιγμή για να κάνετε ένα ταξίδι και να διευρύνετε το δίκτυο των συνεργατών σας.