Σήμερα, η Σελήνη περνάει μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες στον Ζυγό και δεν είναι κατάλληλη μέρα για νέα ξεκινήματα και συνεργασίες, ούτε για λήψη σημαντικών αποφάσεων. Περιορίστε τη δράση σας σε πρακτικά θέματα, βάλτε μια τάξη στη χαρτούρα και προγραμματίστε τα μελλοντικά σας ραντεβού.

 

Δυνατή είναι η ερωτική έλξη με ένα νέο πρόσωπο, αλλά γνωρίζετε εκ των προτέρων πως δεν μπορείτε να είστε στο πλάι του όπως χρειάζεται και είστε κάπως απόμακροι και κυρίως αναποφάσιστοι. Μην προεξοφλείτε καταστάσεις.