Οικονομικές υποθέσεις θα δοκιμάσουν τις σχέσεις με συνεργάτες ή οικείους. Κάποιες έκτακτες οφειλές που αφορούν σε κοινούς πόρους θα αποτελέσουν πηγή εντάσεων και θα πρέπει να τις αντιμετωπίσετε όπως και να έχει. Διαφυλάξτε τα συμφέροντά σας.

 

Η πολλή ένδειξη ενδιαφέροντος έχει επιφέρει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα και μάλλον θα πρέπει να αλλάξετε στάση. Κάντε παιχνίδι. Θα σάς βγει σε καλό.