Κάποιο δικό σας άτομο παίρνει πολλά χρήματα στα χέρια του και οι ισορροπίες στις επαφές σας έχουν αναταραχθεί επικίνδυνα. Ο κλήρος της εξισορρόπησης και της αποκατάστασης των σχέσεων πέφτει σε εσάς. Πρέπει να φερθείτε υπεύθυνα συναισθανόμενοι το μεγάλο φορτίο που φέρετε.

 

Στα ερωτικά θα χρειαστεί να κρατήσετε κάποια πράγματα για τον εαυτό σας- προσέξτε μην σας ξεφύγουν.