Αποφύγετε σήμερα την επίλυση διαφορών με τους συνεργάτες σας, καθώς δεν προβλέπεται θετική έκβαση των προσπαθειών σας. Η μέρα απαιτεί πλήρη αυτοσυγκέντρωση στις υποχρεώσεις σας, ώστε να αποφύγετε λάθη και παραλείψεις που θα σας κοστίσουν.

 

Στον οικογενειακό τομέα υπάρχουν κενά τα οποία θα αμβλύνονται ολοένα και περισσότερο αν δεν στρέψετε εγκαίρως την προσοχή σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα.