Αστάθεια επικρατεί στον τομέα των χρημάτων καθώς προκύπτουν έκτακτα έξοδα, ή μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με την κακή διαχείριση κοινών πόρων. Τα σχέδιά σας αναγκαστικά πηγαίνουν πίσω, αλλά σάς δίνεται η ευκαιρία να τα μελετήσετε διεξοδικά.

 

Η σχέση ή ο γάμος σας είναι σε κρίσιμο σημείο, επειδή έχετε δώσει το δικαίωμα να μπλέκονται τρίτοι στα προσωπικά σας. Αλλάξτε τακτική και θέσετε απαράβατα όρια.