Μέσα από την εργασία σας θα αυξηθούν τα κέρδη σας και θα μπορέσετε να δρομολογήσετε μία επαγγελματική σας υπόθεση. Η μέρα δεν ενδείκνυται για ανοίγματα και ρίσκα, είναι όμως κατάλληλη για να ασχοληθείτε με την οργάνωση των μελλοντικών σας συναντήσεων.

 

Έχετε μετανιώσει που δεν αρπάξατε την ευκαιρία για να πλησιάσετε το άτομο που σας έχει κλέψει τη σκέψη και την καρδιά και είστε πολύ στενοχωρημένοι. Δεν χάθηκε κι ο κόσμος.