Περιορίστε τις ευθύνες σας καθώς η μέρα θα είναι αρκετά κουραστική κι οι πιθανότητες να μην ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας είναι πολλές. Η μέρα δεν ενδείκνυται για προώθηση ιδεών.

 

Στον τομέα της φιλίας αρχίζουν να δημιουργούνται σύννεφα. Μια παλιά ιστορία επανέρχεται στο προσκήνιο και θα προκαλέσει αναταραχή. Μην ασχολείστε με παρελθοντικές υποθέσεις.