Αρχίζουν να βελτιώνονται οι συνθήκες στον τομέα της πνευματικής σας ανάπτυξης και μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας, αρκεί να έχετε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Η Νέα Σελήνη στις 11/2 ευνοεί τις σπουδές και την έναρξη μιας συνεργασίας με το εξωτερικό, επηρεάζοντας τους γεννημένους το 3ο δεκαήμερο. Την ίδια μέρα, η σύνοδος Δία - Αφροδίτης θα σας βοηθήσει να καταφέρετε πολλά σε σπουδές και νομικές υποθέσεις. Επίσης, εξαιρετική μέρα για επαφές με το εξωτερικό και άτομα που μπορούν να σας στηρίξουν, είτε μέσω πληροφοριών, είτε μέσω σημειώσεων για ένα μάθημα, είναι στις 13/2. Ο ανάδρομος Ερμής, σε σύνοδο με την Αφροδίτη, μπορεί να επαναφέρει ένα πρόσωπο από το παρελθόν που θα κινήσει το ερωτικό σας ενδιαφέρον. Οι γεννημένοι το 1ο δεκαήμερο, υπό την επιρροή του τετραγώνου Κρόνου - Ουρανού, ενδεχομένως να απογοητευτείτε.