Γιατί δεν έχουμε κλωνοποιήσει ανθρώπους;

Δεν είναι απλώς το κομμάτι της ηθικής αυτό που προβληματίζει.

LIFOTEAM,

Αν και τεχνικά μπορούμε να κλωνοποιήσουμε ανθρώπους εδώ και περίπου μια δεκαετία, δεν το έχουμε κάνει προς το παρόν. Γιατί όμως;

 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα σχετίζεται πολύ περισσότερο με την επιστήμη, παρά με το κομμάτι της ηθικής που σίγουρα προβληματίζει αρκετά. Η κλωνοποίηση, δηλαδή, πέρα από το ότι μπορεί να καταλήξει ως μη αποτελεσματική και επικίνδυνη, παράλληλα δεν έχει βρεθεί κάποιος αρκετά πειστικός λόγος για να κλωνοποιηθεί ένας άνθρωπος.

 

Η κλωνοποίηση για θεραπευτικούς σκοπούς θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει τον μοναδικό λόγο για να γίνει αυτή η διαδικασία σε άνθρωπο, με σκοπό δηλαδή την ανάπτυξη νέων θεραπειών για ασθένειες ή την αποκατάσταση οργάνων, όμως και πάλι υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα από αυτή τη μορφή κλωνοποίησης.

 

Πηγή: Tech Insider

 

 

Lifo Picks