Σύνταγμα τωρα Ι

Καραγεωργη Σερβίας.

Πλατεία Συντγαματος.