Μιρέλλα

 

 

Είμαι δώδεκα μηνών και πριν από τρεις μήνες με βρήκαν σε ένα δρόμο στο Κιλκίς.