Όσοι δεν αγοράζουν κουλούρι τους σημαδεύω με το όπλο στο τσουτσούνι.