Στρατηγική συνεργασία των Ομίλων Ιατρικού Αθηνών και Βιοϊατρικής για μια νέα εποχή στην υγεία

Στρατηγική συνεργασία των Ομίλων Ιατρικού Αθηνών και Βιοϊατρικής για μια νέα εποχή στην υγεία

Εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στην υγεία με εύκολη πρόσβαση στην πρόληψη και τη νοσοκομειακή περίθαλψη, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και ο Όμιλος Βιοϊατρικής συνεργάζονται, αποδεικνύοντας ότι η ισχύς είναι εν τη ενώσει.

Μια νέα εποχή ξημερώνει, με αναβαθμισμένες όλες τις υπηρεσίες υγείας και διπλό στόχο να γίνει η πρόληψη τρόπος ζωής και κάθε νόσημα να έχει εξειδικευμένη αντιμετώπιση, προσιτή για όλους.

 

Προκειμένου να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα, ο όμιλος Βιοϊατρικής και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, και οι δυο ελληνικοί, πρωταγωνιστές των κλάδων τους, προχωρήσαν στην υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την παροχή στον Έλληνα πολίτη καινοτόμων, ολοκληρωμένων, ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών υγείας σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Οι δυο πλευρές συνέστησαν κοινή ομάδα εργασίας για τον προσδιορισμό των σημείων συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων στο πλαίσιο της υφιστάμενης δραστηριοποίησής τους αλλά και της ανάπτυξης νέων κοινών υπηρεσιών.

 

 

«Καθώς η χώρα μας εισέρχεται σε μια νέα εποχή, η Ελλάδα 2.0 χρειάζεται την Ελληνική Υγεία 2.0. Ως ιστορικοί πρωταγωνιστές του κλάδου, στόχος μας είναι, με την πολύτιμη εμπειρία μας αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, να συμβάλουμε στη διαμόρφωση νέων, ολοκληρωμένων, καινοτόμων και ψηφιοποιημένων υπηρεσιών υγείας προς όφελος του Έλληνα πολίτη και ασθενή σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας, καθώς και σε επίπεδο ευζωίας και μακροζωίας».

 

Το πλέγμα της στρατηγικής συνεργασίας

Η στρατηγική συνεργασία των δύο ομίλων στηρίζεται σε 5 άξονες και αξιοποιεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και κυρίως τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, τον οποίο επιτάχυνε η πανδημία. Αναλυτικά οι άξονες περιλαμβάνουν:

 

— Τη δημιουργία ενός δικτύου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, απευθυνόμενου σε μεγάλους πληθυσμούς.

— Τη σύμπραξη των δύο ομίλων με σκοπό την από κοινού συνέργεια προς ασφαλιστικές εταιρείες για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων ασφάλισης υγείας που θα συνδυάζουν ευρύτερο δίκτυο και πιο ελκυστικά προϊόντα για τον καταναλωτή.

— Την ανάπτυξη και δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, όπως η τηλεϊατρική, με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, όπως το Metaverse.

— Τη συνεργασία στη δημιουργία μιας ενιαίας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας των δύο ομίλων για την καταχώριση ψηφιακού φακέλου του ασθενούς.

— Τη συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης του ιατρικού, παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων και διεθνών ιατρικών συνεδρίων.


 
Τέλος, θα αναζητηθούν οικονομίες κλίμακας που θα βοηθήσουν στη διάρθρωση του κόστους λειτουργίας των δύο ομίλων. Αναφορικά με την υπογραφή του μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας, ο δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, δήλωσε: «Καθώς η χώρα μας εισέρχεται σε μια νέα εποχή, η Ελλάδα 2.0 χρειάζεται την Ελληνική Υγεία 2.0. Ως ιστορικοί πρωταγωνιστές του κλάδου, στόχος μας είναι, με την πολύτιμη εμπειρία μας αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, να συμβάλουμε στη διαμόρφωση νέων, ολοκληρωμένων, καινοτόμων και ψηφιοποιημένων υπηρεσιών υγείας προς όφελος του Έλληνα πολίτη και ασθενή σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας, καθώς και σε επίπεδο ευζωίας και μακροζωίας».

 

Από τη δική του μεριά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Βιοϊατρική, Γιώργος Ευαγγ. Σπανός, τόνισε: «Για πρώτη φορά ένας πρωταγωνιστής της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ένας πρωταγωνιστής της ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης συμπράττουν για έναν μεγάλο κοινό στόχο, την ολιστική προσέγγιση της υγείας, από το πρώτο βήμα της πρόληψης μέχρι την αξιόπιστη διάγνωση και την εξειδικευμένη θεραπεία. Προχωρούμε μαζί, για κάθε ασθενή».

 

Good Living
 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ