Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού, το Δίκτυο των Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας, πραγματοποίησε εκδήλωση για τον μητρικό θηλασμό, στον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη.

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης

 

© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης
© FOSPHOTOS / Κωνσταντίνος Τσακαλίδης