Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ «ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ» ΤΗΝ ΕΠ