ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ