Τι στοιχεία σημειώνετε κατά την καταγραφή σας; 

Η καταγραφή κάθε κτιρίου της περιόδου 1830-1940 γίνεται στο δελτίο που έχουμε σχεδιάσει, βασισμένο σε ελληνικά και διεθνή δελτία καταγραφής. Τα στοιχεία που σημειώνουμε χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη είναι η ταυτότητα και περιλαμβάνει τη διεύθυνση του κτιρίου, το ΟΤ και την ιδιοκτησία, η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την αρχική και σημερινή χρήση (π.χ. κατοικία, εκκλησία, σχολείο κ.λπ.), δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά (λιθόκτιστο, οπλισμένο σκυρόδεμα), τους ορόφους, το είδος της κάλυψης και τον περιβάλλοντα χώρο (αν έχει π.χ. κήπο, τα είδη των δέντρων). Στην τρίτη ενότητα συμπληρώνονται ιστορικά στοιχεία, όπως είναι το έτος ανέγερσης, ο αρχιτέκτονας, ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα που σχετίζονται με το κτίσμα, και η τέταρτη περιλαμβάνει την κατάσταση διατήρησης, τις αλλοιώσεις, τις μετατροπές. Κάθε κτίριο φωτογραφίζεται και σημειώνεται στην αεροφωτογραφία της γειτονιάς όπου καταγράφεται. Τα στοιχεία καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

 

 

Εκτός της πρακτικής-στατιστικής σημασίας, τι άλλη αξία έχει η καταγραφή;

Η καταγραφή των κτιρίων της Αθήνας θα δείξει πόσα είναι τα κτίρια της περιόδου 1830-1940 που διατηρούνται και η τεκμηρίωσή της θα συμβάλει στην έρευνα της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, ώστε όλοι μας να γνωρίσουμε την ιστορία των κτιρίων. Εξάλλου, ένα βασικό χαρακτηριστικό της καταγραφής είναι ότι βοηθά στην προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

 

Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα για την αξιοποίηση των κτιρίων;

Πέρα από την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, είναι και η έλλειψη κινήτρων για τους ιδιοκτήτες διατηρητέων και γενικά παλιών κτιρίων.

 

Γιατί είναι πολύ περισσότερα τα διατηρητέα στο 6ο διαμέρισμα από το 5ο;

Από τα 2.024 κτίρια που έχουν καταγραφεί, τα 637 βρίσκονται στο 5  διαμέρισμα και υπερδιπλάσια, 1.387, στο 6ο. Η διασπορά των κτιρίων ανταποκρίνεται στην πυκνότητα δόμησης του 1940. Τα περισσότερα συγκεντρώνονται στις περιοχές γύρω από την Πατησίων, και μάλιστα η πυκνότητά τους μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο. Η μεγάλη διαφορά στον αριθμό των σωζόμενων κτιρίων μεταξύ του 5ου και 6ου διαμερίσματος οφείλεται στο γεγονός ότι το 5ο διαμέρισμα ήταν μέχρι το 1940 ακόμα πολύ αραιοκατοικημένο, με πολλές άκτιστες περιοχές. Εξάλλου, περίπου το 50% της επιφάνειας του σημερινού 5ου διαμερίσματος εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης μετά το 1930 .

 

http://www.monumenta.org/