Νεκροί που τάφηκαν κακήν κακώς, πρόχειρα, εξευτελιστικά, ταπεινωτικά, ατιμωτικά. Ανεπιθύμητοι νεκροί. Νεκροί απειλητικοί για την ευνομία της πόλης. Άνθρωποι στα αζήτητα, άκλαυτοι, ενίοτε μολυσματικοί. Άνθρωποι σαν του Δεσμώτες του Φαλήρου, που βρέθηκαν στον ευρύτερο χώρο του ΚΠΙΣΝ, ή νεκροί σε πηγάδια στην Αρχαία Αγορά. Το σημερινό επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης θίγει όψη της αρχαίας Αθήνας που δεν συζητάμε συχνά.