Σε ποια χώρα υπερέχουν πληθυσμιακά οι γυναίκες και σε ποια οι άντρες;  Αν ποτέ αναρωτηθήκατε, υπάρχει χάρτης που απαντά ξεκάθαρα σ΄αυτό το ερώτημα. 

 

Οι στατιστικές για το 2015, έτσι όπως διαμορφώνονται από τη σχετική υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, έχουν να παρουσιάσουν έναν χάρτη που αποκαλύπτει τον πληθυσμό των ανδρών ανά 100 γυναίκες σε χώρες απ' όλον τον κόσμο. 

 

 

Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες γυναίκες

 

 

Βάσει αυτού του χάρτη, η χώρα όπου ξεκάθαρα υπερέχουν πληθυσμιακά οι άντρες είναι η Μαρτινίκα.

 

Κατά τα λοιπά, αυτές είναι οι χώρες με τις περισσότερες γυναίκες:

 

 

Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες γυναίκες

 

 

Οι περισσότεροι άντρες εντοπίζονται στα Αραβικά Εμιράτα και εν συνεχεία στο Κατάρ 

 

 

Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες γυναίκες

 

 

Ας σημειωθεί ότι οι αυτές οι αναλογίες σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται είτε από συγκρούσεις στην περιοχή είτε από ισορροπίες που αφορούν την κουλτούρα του φύλου σε κάθε χώρα. 

 

Για παράδειγμα, στη Ρωσία οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και έκτοτε αυτές οι πληθυσμιακές πληγές επουλώνονται. Λόγου χάριν, το 1950 αντιστοιχούσαν 76,6 άντρες για κάθε 100 γυναίκες. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε έκτοτε κατά πολύ, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό το 1995 και πριν οι άντρες αρχίσουν και πάλι να υστερούν πληθυσμιακά. Σήμερα, η αναλογία έχει διαμορφωθεί στους 86,8 άντρες ανά 100 γυναίκες.  

 

Την ίδια στιγμή, στη Λετονία, ο υψηλός δείκτης θνησιμότητας αντρών νεαρής ηλικίας είναι και ο λόγος της πληθυσμιακής ανισομέρειας μεταξύ αντρών και γυναικών. Σε ό,τι αφορά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, ας σημειωθεί ότι το υψηλό ποσοστό αντρικού πληθυσμού συνδέεται με την κουλτούρα της εργασίας, ενώ αντιστοίχως στην Κίνα, το ίδιο υψηλό ποσοστό οφείλεται στην πολιτική του "ενός παιδιού". Αυτό λειτούργησε ως ώθηση για πολλά ζευγάρια στο να αποκτήσουν αγόρι μέσω της διαδικασίας επιλογής φύλου. 

 

Με στοιχεία από το Ιndy100