Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με στόχο 170 έργα, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις παρουσίασε η κυβέρνηση.

 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως το πρόγραμμα, με πλάνο κινητοποίησης επενδυτικών πόρων ύψους 57,467 δισεκατομμυρίων ευρώ, βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: την ψηφιακή μετάβαση του κράτους και της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονομία, και την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας.

 

Το έργο φιλοδοξεί να δημιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας και να αυξήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 7 μονάδες την επόμενη 6ετία κάνοντας «την οικονομία εξωστρεφή και το φορολογικό σύστημα φιλικό προς την ανάπτυξη.»

 

«Το Εθνικό σχέδιο επιδιώκει να δημιουργήσει πολλές, νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μαζί, πάντως, με τους πόρους του σχεδίου, ο ιδιώτης καλείται να προσθέσει και τα δικά του κεφάλαια αναλαμβάνοντας το σχετικό του ρίσκο», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, λέγοντας πως το πλάνο βασίζεται στις προτεραιότητες του σχεδίου Πισσαρίδη.

 

Αναλυτικά, το σχέδιο συνδέεται με προγράμματα και υποδομές που αφορούν: 

 • Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιο

 • Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας

 • Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, επενδύσεις στη βιοποικιλότητα και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας

 • Πολεοδομικά σχέδια παντού & στρατηγικές αστικές αναπλάσεις

 • Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, ΕΦΚΑ, Πολεοδομίες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη

 • Ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών και on line διασύνδεση τους με τις επιχειρήσεις

 • Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός,

  καινοτομία, εξωστρέφεια)

 • Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά, σιδηρόδρομοι)

 • Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης

 • Μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες)

 • Μεγάλες επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία και την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων

 • Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης για ΑΠΕ

 • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου

 • Υλοποίηση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού

 • Υποδομές επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς των 2000 κατοίκων σε

  τουριστικές περιοχές

 • Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την παροχή «πελατοκεντρικών» ψηφιακών υπηρεσιών

  από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης

 • Μετάβαση στην τεχνολογία 5G και διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων ψηφιακών

  υπηρεσιών

 • Προώθηση της μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

 • Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση του επιχειρείν και την υποστήριξη των επενδύσεων

 • Αναβάθμιση ερευνητικών κέντρων της χώρας

 • Ριζική αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων

  του ενεργού πληθυσμού

 • Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση)

 • Μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης

 • Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου

 • Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψηφιακή εξυπηρέτηση για τηλεϊατρική

 • Μηχανισμός αξιολόγησης ισότητας και διακρίσεων στους χώρους εργασίας

 • Ενίσχυση βρεφονηπιακών σταθμών σε επιχειρήσεις

 • Κίνητρα για την αύξηση της δηλωμένης εργασίας στον χώρο του πολιτισμού και καταπολέμηση της κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνών

 

Ελλάδα 2.0: Παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης - επενδύσεις

 

Ελλάδα 2.0: Παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης - επενδύσεις