Ανακοίνωση με την οποία ανακαλεί γνωστές βιταμίνες εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

 

Ειδικότερα, ο ΕΟΦ ζητά την ανάκληση της παρτίδας 190231 του φαρμακευτικού προϊόντος NEUROBION S.C. TAB (100+200+0.2) mg/tab με ημερομηνία λήξης 01/2021.

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε μία συσκευασία του προϊόντος ανιχνεύθηκε ξένο σώμα.

 

Ο ΕΟΦ καλεί την εταιρεία MERCK AE να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το
αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.


Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται

υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.