Νίκος Παπαϊωάννου: Αυτός είναι ο νέος πρύτανης του ΑΠΘ - Εξελέγη με 54,3%

Νίκος Παπαϊωάννου: Αυτός είναι ο νέος πρύτανης του ΑΠΘ - Εξελέγη με 54,3% Facebook Twitter
0

Ο Νίκος Παπαϊωάννου, καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας είναι ο νέος πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Παπαϊωάννου έλαβε 54,3% των ψήφων έναντι 45,7% του ανθυποψηφίου του καθηγητή Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, Θεόδωρου Λαόπουλου.

Η καταμέτρηση των σταυρών συνεχίζεται για το ψηφοδέλτιο των τεσσάρων αντιπρυτάνεων.

To βιογραφικό του Νικόλαου Παπαϊωάννου 

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2017 έως σήμερα

-Πρόεδρος Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ

-Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

2013 έως σήμερα

-Διευθυντής Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

2012 έως σήμερα

-Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

2005 έως 2012

-Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

2000-2005

-Επίκουρος Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

1995-2000

-Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

1991-1995

-Άμισθος επιστημονικός Συνεργάτης του Εργ. Παθολογικής Ανατομικής της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

1991

-Διδάκτορας της Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. στο αντικείμενο της Παθολογικής Ανατομικής, με βαθμό ομόφωνα «Άριστα»

1988

-Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Νίκος Παπαϊωάννου: Αυτός είναι ο νέος πρύτανης του ΑΠΘ - Εξελέγη με 54,3% Facebook Twitter

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

-Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine of Zurich, Switzerland, [Immunopathology]

-Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine of Utrecht, The Netherlands, [Neuropathology, Immunopathology, Molecular Pathology]

-Laboratory of Pathology, Waybridge, UK. [Neuropathology]

-Department of Comparative Ocular and Pathology Laboratory of Wisconsin, Maddison USA [Ocular Pathology]

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ασχολούμαι ερευνητικά με την ιστοπαθολογική μελέτη των αλλοιώσεων της αρχιτεκτονικής δομής των ιστών και των οργάνων, με την ανοσοϊστοπαθολογική διερεύνηση των παθογόνων αιτίων, διαφόρων νοσημάτων των ζώων.

Η κύρια ερευνητική μου δραστηριότητα εδράζεται στον τομέα της νευροπαθολογίας και συγκεκριμένα στη μελέτη της παθογένειας, της γνωστικής δυσλειτουργίας, με ιστοπαθολογικές, ανοσοϊστοπαθολογικές, βιοχημικές και μοριακές τεχνικές σε εγκεφάλους παρήλικών σκύλων, αφού ο σκύλος θεωρείται ως ζωϊκό πρότυπο μοντέλο μελέτης της νόσου.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Τακτικό μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Ακαδημίας

Μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας.

Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.

Μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Μέλος της DEUTSCHEN VETERINÄRMEDIZINISCHEN GESELLSCHAFT

Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κτηνιάτρων Παθολογοανατόμων (European Society of Veterinary Pathology-ESVP).

Μέλος του Charles Lois Davis, D.V.M. Foundation (for the Advancement of Veterinary and Comparative Pathology).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής, για πολλές περιόδους από το 1995 ως σήμερα.

Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Μέλος της επιτροπής σύνταξης της έκθεσης αυτοαξιολόγησης του Τμήματος

Κτηνιατρικής, που υποβλήθηκε στην Επιτροπή εμπειρογνομώνων από την EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education).

Μέλος της ομάδας αξιολογητών των Κτηνιατρικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέλος της επιτροπής για την εποπτεία της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Μικροσκοπίων του Α.Π.Θ. (απόφ. Πρυτ. Συμβ. Αριθμ. 1030/11-10-2002).

Μέλος της ομάδας εργασίας (Σερβία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία) για τη σύνταξη του προγράμματος, με θέμα «Αναβάθμιση των σπουδών της Κτηνιατρικής Σχολής του Βελιγραδίου» στα πλαίσια του προγράμματος Tempus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002-2007.

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (Ε.Σ.Ε.) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και πιο συγκεκριμένα μέλος του Τμήματος Θ' (Βιολογικών Προϊόντων για Κτηνιατρική χρήση).

Μέλος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), ως εμπειρογνώμονας για ιστοπαθολογικές, ανοσοϊστοχημικές και ανοσοπαθολογικές δοκιμές.

Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Δ. (2008-2009)

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (2013-2017).

Διευθυντής του Γ΄ Τομέα της Κτηνιατρικής Σχολής

Πρόεδρος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (2015 έως σήμερα)

Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής (2017 έως σήμερα).

Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. (2017 έως σήμερα).

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Κριτής σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύω:

Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας.
Histology and Histopathology.
Journal of Vet Med A.
Annals of the World Association on Animal Pathology (WAAP).
OMAN Medical Journal.
Τurkish Journal of Veterinary Animal Science.
Επιμελητής σύνταξης του περιοδικού Τurkish Journal of Veterinary Animal Science.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Επιβλέπων καθηγητής σε τέσσερις διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν, μέλος σε 9 τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών καθώς και μέλος σε 25 επταμελείς εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών σε διάφορα Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής (Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Έχω συμμετάσχει ως ομιλητής ή προσκεκλημένος ομιλητής συνολικά σε 82 συνέδρια της ημεδαπής και αλλοδαπής. Διετέλεσα Πρόεδρος Οργανωτικής ή/και Επιστημονικής επιτροπής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Επιπρόσθετα, μου ανατέθηκε από το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κτηνιάτρων Παθολογοανατόμων η οργάνωση του 21ου Συνεδρίου της Εταιρείας (European Society of Veterinary Pathology) στην Αθήνα το 2021.

Ελλάδα
0

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ